Iată-ne aici, după 2 ani plini și cu mult mai mulți în față! Viitorul vine cu planuri mari și multă muncă!

Povestea Disruptive Digital începe de fapt cu mult timp în urmă, în 2011, când am început să studiem  importanța tehnologiei blockchain și a spațiului crypto. Treptat, pasiunea ne-a condus către soluții inovatoare, inspirându-ne în același timp să dezvoltăm produse și servicii necesare pentru a crea o lume mai bună, mai sigură și mai corectă.

Apoi, s-a întâmplat cel mai disruptive și însemnat lucru: ne-am întâlnit cu Elrond spre sfârșitul anului 2019. În acel moment, ni s-a oferit ocazia să testăm funcțiile rețelei Elrond și ne-am alăturat comunității restrânse din acel moment. Am fost impresionați de pasiunea extraordinară atât a oamenilor din echipă, cât și a celor din comunitate pentru a face lucrurile să funcționeze.

Un an mai târziu, în primăvara lui 2020, am participat la Battle of the Nodes, un test de abilități pentru a deveni un bun validator în urma căruia am avut rezultate foarte bune. Am participat cu 36 de Noduri și fiecare dintre ele s-a conformat cerințelor testelor, astfel am ajuns pe locul 7 la performanță și pe locul 12 per total, ceea ce a fost o mare realizare pentru noi.

Pe 12 mai 2020, acum 2 ani, Disruptive Digital a avut prima atestare oficială pre-mainnet, când Nodurile erau în pregătire pentru Genesis Staking. În această zi, acum 2 ani, ne-am setat identitatea - ddigital - pe primele noastre noduri de geneză, iar logo-ul Disruptive Digital a fost încărcat pentru prima dată pe Keybase pentru identitate vizuală și branding în Elrond Explorer. Acești 2 ani au însemnat creștere continuă, învățare, găsirea soluțiilor și extinderea comunității noastre!

Și acum, privind înapoi la acești 2 ani, putem spune că am îndeplinit așteptările și ne-am concentrat mereu pe obiectivul nostru principal: să creăm o lume în care oricine poate deveni propria bancă și își poate administra activele digitale într-un mod simplu și sigur.

După cum mulți dintre voi știți deja, o parte din viziunea noastră este KryptoDots - un dispozitiv de securitate/backup pentru utilizatorul final, compatibil cu portofelul web Elrond, Maiar și orice alt portofel crypto, pentru stocarea și securizarea frazei secrete. Iată un scurt videoclip despre KryptoDots: https://www.youtube.com/watch?v=PneSdpZ3L_E 

Pe primul loc au fost și vor fi mereu partea tehnică și comunitatea Disruptive Digital. Ne asigurăm întotdeauna că putem oferi infrastructura nodurilor noastre, inclusiv redundanță, monitorizare și securitate. Infrastructura și nodurile agenției au funcționat întotdeauna ireproșabil, nu au avut niciodată vreo problemă în acești 2 ani, niciun downtime și nu au fost niciodată offline. În același timp, ne preocupă fiecare dintre delegatorii ecosistemului Elrond, căutând în permanență cele mai bune soluții și incentivări pentru ei. De ce? Pentru că face parte din ADN-ul nostru!

Din acest motiv am pregătit o surpriză dublă delegatorilor noștri (și nu numai):

1. Vom reduce comisionul agenției la 5% pentru ambele Smart Contracts Disruptive până la sfârșitul lunii mai! După cum probabil știți, suntem o echipă cu 2 Sisteme de Delegare: Disruptive Digital și Disruptive Unlimited. Ca urmare a reducerii comisionului, APR-ul agenției va crește. O veste importantă pentru delegatorii noștri!

2. Suntem super încântați să anunțăm lansarea token-ului DISRUPTIVE-c20f7c! Am plănuit acest lucru de ceva vreme și suntem bucuroși să îl împărtășim oficial și cu voi! Tokenul va avea utilitate în primul rând în ecosistemul nostru, pentru achiziția de produse și servicii Kryptodots și ulterior pe alte website-uri partenere.

Tokenul va fi distribuit în special comunității Disruptive Digital & Kryptodots, în anumite condiții care vor fi comunicate ulterior. Ne vom asigura că răsplătim fiecare delegator al nostru care este implicat activ în canalele noastre și care promovează și susține comunitatea noastră. De asemenea, intenționăm să îi recompensăm și pe cei care nu au delegat către noi, dar care se remarcă prin implicarea excepțională în promovare, ajutor și suport adus agenției Disruptive Digital, Kryptodots și Elrond Network.

Așa că asigurați-vă că ne urmăriți îndeaproape și sunteți la curent cu cele mai recente știri pe măsură ce acestea apar! 

Vă mulțumim că sunteți alături de noi! Credem cu tărie că scopul final al inovației ar trebui să fie crearea unui viitor mai bun. Suntem aici împreună, creștem împreună. ⚡

So, here we are. With 2 full years behind us and a lot more in front of us! Big plans ahead and a great amount of work is what the future brings for us!

Disruptive Digital’s story actually starts a long time ago, back in 2011 when we started wondering about the importance of blockchain technology and crypto space. Gradually, our passion has led us to innovative solutions, while inspiring us to develop products and services needed to create a better, safer, and fairer world. 

Then, the most disruptive and greatest thing happened: we got in touch with Elrond towards the end of 2019. At that time, we were given the opportunity to test the functions of the Elrond Network and we joined the narrow community. We were impressed by the extraordinary passion of the people from both the team and the community for making things work.

One year later, in the spring of 2020, we participated in the Battle of the Nodes, an ability test for becoming a good validator in which we had amazing results. We participated with 36 Nodes and every one of them matched the tests’ requirements, reaching the 7th place by performance and 12th place overall, which was a great achievement.

On May 12th, 2020, therefore 2 years ago, Disruptive Digital had its first pre-mainnet official attestation, when the Nodes were in preparation for Genesis Staking. On this day, 2 years ago, we set our identity - ddigital - on our first Genesis Nodes, and Disruptive Digital’s logo was uploaded on Keybase for visual identity & branding in Elrond explorer, for the first time.

And now, looking back on these 2 years, we can proudly say that we met the expectations and we always focused on our main goal: to create a world in which anyone can be their own bank and be able to manage their digital assets in a simple and safe manner. 

As many of you already know, part of our vision is KryptoDots - an end user security/backup device compatible with Elrond web wallet, Maiar, and any other crypto wallet, for storing and securing the secret phrase. Here’s a brief video about it: https://www.youtube.com/watch?v=PneSdpZ3L_E 

We always put the technical part and our Disruptive Digital community in the first place. We always make sure we can provide the best infrastructure for our nodes, including redundancy, monitoring, and security. The infrastructure and the Nodes of the agency have always worked flawlessly, have never had any problems in these 2 years, had no downtime, and have never been offline. At the same time, we always care for every delegator of the Elrond ecosystem, continuously searching for the best solutions and incentives for them. Why? Because it’s in our DNA!

That’s why we prepared a double surprise for our delegators (and not only):

1. We will reduce the fee to 5% for both Disruptive Smart Contracts until the end of May! As you may know, we are a team with 2 Delegation System Smart Contracts: Disruptive Digital & Disruptive Unlimited. As a result of the reduced fee, the agency's APR will increase. So great news for our delegators! 

2. We are super excited to announce the launching of the DISRUPTIVE-c20f7c token! We planned this a while ago and we are glad to officially share it with you! The token will have utility firstly in our ecosystem, for the acquisition of products and services on Kryptodots and afterward on other partner websites.

Our token will be distributed especially to the Disruptive Digital & Kryptodots community, according to certain conditions that will be communicated later. We will make sure to reward every delegator of us who is actively involved in our social channels, and promotes and sustains our community. We also plan to reward non-delegators that stand out through exceptional involvement in promotion, help, and support to Disruptive Digital, Kryptodots, and Elrond Network. 

So make sure you follow us closely and get the latest news as they come! 

Thank you all for being with us! We strongly believe that the ultimate goal of innovation should be the creation of a better future. We are in this together, we grow together.

Campanie de awareness

Pasul 1. Studiul

8 martie este o zi în care celebrăm femeile. Pornind de la acest lucru, ne-am gândit să facem mai mult de atât, ceva substanțial, ceva care să contribuie cu adevărat la dezvoltarea acestora și să le dea putere și curaj să devină game-changers în această lume.

Așa că astăzi lansăm oficial o Campanie în România – pentru moment – care comunică ideea că femeile pot și ar trebui să aibă acces la lumea crypto. 

Pornim de la insight-urile pe care le avem în urma studiilor efectuate în zona de crypto, care arată că există inegalitate între bărbați și femei atunci când vorbim despre a deține și investi în cryptomonede. 

Noi credem că lumea crypto nu este doar o lume a bărbaților, și că femeile ar trebui să fie implicate mai mult. Scopul final este ca fiecare să poată deveni  propria bancă.

Pentru a face acest lucru, noi ne luăm angajamentul de a depune un efort consistent în această direcție, de a oferi educație în zona de blockchain prin traininguri, videoclipuri, articole, tutoriale și discuții din lumea crypto pentru femeile care doresc să ia atitudine și să învețe mai multe despre acest domeniu.

Prin urmare, invităm fiecare femeie din România să completeze Studiul Femeile în lumea crypto pe care l-am lansat astăzi. Este nevoie de 5 minute pentru a-l finaliza și trebuie să recunoaștem că suntem cu adevărat entuziasmați și curioși să aflăm o mulțime de lucruri despre percepțiile acestora cu privire la Universul Crypto. Ne propunem să descoperim nivelul de interes al femeilor pentru spațiul crypto și blockchain, nivelul de cunoștințe și dorința lor de dezvoltare în aceste domenii pe viitor.

Studiul va fi disponibil pentru completare în perioada 8 - 29 martie, timp de 3 săptămâni. După o analiză amănunțită a răspunsurilor primite în cadrul Studiului, vom lansa un training sub forma unei prezentări pe 1 aprilie. În perioada următoare, vom lansa și multe alte materiale educaționale. Așa că fiți cu ochii pe noi!

Vrem să construim un ecosistem și să creăm o comunitate de femei puternice care știu care sunt valorile lor și își pot lua soarta în propriile mâini. Asta este ceea ce ne propunem.

Așa că ajută-ne să le susținem și distribuie inițiativa noastră. Mulțumim!

Awareness Campaign

Step 1. The study

8 of March symbolizes the celebration of women. With this in mind, we thought of doing more for them, something substantial, something that would really contribute to their development and empower them to become game-changers in this world. 

So, starting today, we officially launch an Awareness Campaign in Romania - for the moment - which communicates the idea that women can and should have access to the crypto world. 

We start from the insights we get from the crypto studies which show that there is a gender inequity when it comes to owning and investing in crypto.

We believe that the crypto world isn’t just a man’s world and that women should be involved in more. The final goal is that everyone could become their own bank.

In order to do that, there is an effort we will put into work in order to provide blockchain education through training, videos, articles, tutorials, and discussions within the crypto world for these women who want to take a stand and learn more about it.

Therefore, we invite every Romanian woman to complete the Women in Crypto Study we are launching today. It takes 5 minutes to complete and we must say that we are really enthusiastic and curious to find out a lot of stuff about their perceptions regarding the Crypto Universe. We aim to discover the level of interest of women in crypto and blockchain spaces, the level of knowledge, and their desire for development in these areas in the future.  

The Study will be available for completion between 8 -  29 March, for 3 weeks. After a thorough analysis of the answers received in the Study, we will launch training in the form of a presentation on the 1st of April. In the following period, we will launch many other educational materials. So keep an eye on us! 

We want to build an ecosystem and to create a community of powerful women who know what their values are and can take their fate into their own hands. This is what we aim for.

So help us support them and share our initiative. Thank you!

+ Vom aborda și subiectul portofelelor hardware și software și ceva special la final

Te-ai decis să investești în crypto, ai achiziționat deja niște monede, iar acum trebuie să le stochezi într-un portofel. Dar nu știi ce fel de portofel ar trebui să alegi. Să fie un portofel custodial pe o platformă de exchange sau un portofel non-custodial descentralizat? Hai să vorbim despre punctele cheie, beneficiile și dezavantajele lor și vei ști până la sfârșitul acestui articol care ți se potrivește mai bine.

Ce este un portofel custodial?

Portofelul custodial este un portofel digital în care cheia privată este deținută de o terță parte, numită custode. Acesta este cel mai important lucru pe care trebuie să-l știi, atunci când vorbim de portofele custodiale. Predai responsabilitatea deținerii și asigurării fondurilor unei terțe părți, în loc să te ocupi de ele pe cont propriu. În acest fel, altcineva are control asupra fondurilor tale, în timp ce tu trebuie doar să acorzi permisiunea de a trimite sau primi plăți. Custodele securizează fondurile în numele tău și oferă backup și securitate pentru bunuri. Custodele este de obicei reprezentat de o platformă de exchange.

Ce este un portofel non-custodial?

Un portofel non-custodial este un portofel cu criptomonede la care numai tu deții accesul. Este un tip de portofel descentralizat, care îți oferă controlul total asupra fondurilor. Prin urmare, odată cu el vine și o mare responsabilitate. De data aceasta, tu deții cheia privată, astfel încât nimeni altcineva nu-ți poate accesa fondurile. Acesta este cel mai mare avantaj pe care îl au portofele non-custodiale.

Portofele custodiale Vs Portofele non-custodiale

Fiecare dintre cele două tipuri de portofele are argumente pro și contra. Tu decizi care este cel mai potrivit pentru tine, ținând cont de caracteristicile lor.

Argumente PRO pentru portofele custodiale 

Când cumperi prima dată criptomonede, cel mai probabil îți vei stoca fondurile într-un portofel custodial pe un exchange. Este oarecum mai ușor, deoarece tot ce trebuie să faci este să-ți creezi un cont și să reții o parolă. Pe de o parte, a avea un portofel custodial este o modalitate foarte convenabilă și lipsită de stres de a-ți stoca fondurile la un clic distanță. 

Un mare avantaj al portofelelor custodiale este acela că, dacă uiți parola contului și pierzi accesul la portofel, este destul de ușor să soliciți platformei să o reseteze și să restabilești accesul la cont. Având portofelul susținut de platforma de exchange, nu trebuie să-ți faci griji că pierzi fraza secretă sau parolele.

Un alt lucru important de menționat este că, de obicei, custozii oferă clienților lor șansa de a avea comisioane zero pentru tranzacțiile din ecosistemul lor.

Dacă decizi să-ți stochezi fondurile într-un portofel custodial, ar trebui să iei în considerare alegerea unei platforme de exchange cunoscute și de încredere, care cel mai probabil va stoca fondurile într-o combinație de portofele hot/cold, prin urmare bunurile tale sunt în siguranță. Principala preocupare a exchange-ului ar trebui să fie asigurarea siguranței maxime a portofelului tău - împotriva hackerilor sau a oricăror alți intruși de date.

Argumente CONTRA pentru portofele custodiale 

Există și dezavantaje atunci când vorbim de portofele custodiale. Odată cu ele, vin și  riscurile. 🙂 Este foarte important să înțelegi că cheia privată a portofelului tău e deținută de o terță parte. Cel mai rău lucru care se poate întâmpla - și, din păcate, s-a întâmplat în trecut - este să pierzi toate criptomonedele pe care le deții dacă în platforma de exchange există o breșă de securitate, este hack-uită sau pur și simplu decide să “plece” cu banii tăi. Și chiar dacă acest lucru din final este cel mai puțin probabil să se întâmple, platforma tot ar putea bloca din fonduri fără ca tu să știi despre asta. Acesta este motivul pentru care portofelele custodiale sunt considerate mai puțin securizate și mai puțin sigure decât cele non-custodiale.

Iar, pe de altă parte, trebuie să ne gândim și la descentralizare. Ar trebui să ai autonomie deplină asupra fondurilor tale, așa că păstrarea acestora într-un portofel custodial este cumva împotriva obiectivului suprem de a deține activele digitale într-un așa mod încât să permită tuturor să fie propria lor bancă.

Dacă îți stochezi fondurile într-un portofel custodial pe o platformă de exchange, există și riscul ca, într-un anumit moment, platforma să nu poată procesa tranzacția din cauza cererii mari de retragere, din cauza lipsei de lichiditate.

Un alt dezavantaj al portofelului custodial ar putea fi necesitatea de a efectua un KYC. Prin urmare, dacă optezi pentru un astfel de portofel, va trebui să îți verifici și confirmi identitatea. Deci nu putem vorbi de anonimat.

Chiar și cu toate punctele menționate mai sus, cel mai mare risc al portofelelor custodiale este reprezentat de scurgerea datelor. Păstrarea fondurilor de către altcineva vine cu vulnerabilități și breșe de securitate. 

Prin urmare, portofelele custodiale sunt centralizate. Ele operează pe platforme ale exchange-urilor centralizate (CEX-uri), deoarece majoritatea paltformelor oferă portofele custodiale.

Argumente PRO pentru portofele non-custodiale 

Să trecem la argumentele PRO ale portofelelor non-custodiale. După cum am menționat deja, portofelele non-custodiale sunt excepţionale deoarece ai control complet asupra lor și, prin urmare, asupra fondurilor tale. Acesta este cel mai mare avantaj, astfel încât poți face tranzacții într-un mod liber, fără ca cineva să urmărească fiecare pas pe care îl faci.

Mulți deținători de criptomonede se bazează pe acest tip de stocare, deoarece securitatea este mai mare, iar încălcarea datelor este foarte scăzută. 

Nu trebuie să îți pui încrederea într-o terță parte care să protejeze fondurile în numele tău, întrucât, în cazul portofelului non-custodial, toate datele vor rămâne doar la titularul portofelului, adică la tine. De asemenea, nu trebuie să aștepți aprobarea unei terțe părți dacă îți dorești să efectuezi o tranzacție, astfel încât să poți face retrageri instantanee. Desigur, fiecare tranzacție pe care o faci va fi marcată pe lanț în timp real, ceea ce înseamnă că ai acces direct la blockchain-urile publice.

Dacă optezi pentru un portofel non-custodial, vei avea acces deplin la rewardul din staking asociat cu fondurile tale.

Poți chiar să verifici ultima stare a portofelului fără o conexiune la internet. Dar, pentru a-ți vedea activele în timp real sau pentru a face tranzacții, majoritatea portofelelor așteaptă un sync ca să afișeze valoarea reală și trebuie să interoghezi blockchain-ul în timp real, prin urmare vei avea nevoie de o conexiune la internet.

Un alt avantaj major al portofelelor non-custodiale este faptul că îți poți păstra anonimatul, dacă vrei. Asta înseamnă că nu ești obligat să treci printr-un proces de  KYC pentru a asocia portofelul cu identitatea ta.

În funcție de preferințe, poți opta pentru un nivel mai ridicat de securitate utilizând în același timp un portofel hot și un portofel de hârtie. O bucată de hârtie care conține chei și coduri QR pe care le poți utiliza pentru a facilita tranzacțiile cu criptomonede, se numește portofel de hârtie. Este un portofel de tip cold (cold wallet), deoarece nu este conectat la internet, ceea ce îl face mai sigur decât un hot wallet. Un alt tip foarte cunoscut de portofel ‘cold’ hardware este Ledger.

Tranzacțiile peer-to-peer (P2P): dacă deții un portofel non-custodial înseamnă că te poți alătura unui exchange descentralizat (DEX). Acest lucru vine cu o mulțime de avantaje, cum ar fi achiziționarea de monede nelistate. Poți chiar să participi la loteriile care au loc pe platforme.

Exchange-urile descentralizate funcționează cu aceste tipuri de portofele non-custodiale. Poți tranzacționa monedele pe care le ai prin swap, lend și farm. Iar asta instantaneu. Uneori, dar în funcție de platformă, o poți face cu costuri nesemnificative. Poți aprofunda subiectul citind mai multe despre platforma de investiții descentralizate Maiar Exchange, care a fost lansată în toamna anului trecut. Există o mulțime de oportunități pe platformă, dacă ești un investitor crypto sau ai ceva fonduri în portofelul tău non-custodial. 

Ca să facem un mic rezumat, exchange-urile centralizate (CEX-urile) funcționează cu portofele custodiale, iar exchange-urile descentralizate, cum ar fi Maiar Exchange, funcționează cu portofelele non-custodiale. Astfel, dacă vrei să tranzacționezi cu un CEX, va trebui să îți ții monedele într-un portofel custodial. Dar dacă vrei să tranzacționezi pe un DEX, vei fi întotdeauna singurul proprietar al monedelor tale, cu ajutorul portofelului non-custodial. Chiar dacă platforma de exchange ar putea întâmpina probleme, fondurile tale nu vor fi afectate.

Argumente CONTRA pentru portofele non-custodiale 

Dacă alegi să îți păstrezi fondurile într-un portofel non-custodial, îți asumi întreaga responsabilitate pentru fondurile tale. Acest lucru poate fi văzut atât ca un argument pro, cât și contra, în funcție de perspectiva din care privești. Noi credem că acesta este unul dintre cele mai puternice argumente PRO ale portofelelor non-custodiale, însă este posibil ca mulți să prefere să nu-și asume această responsabilitate.

Ce este cu adevărat important de reținut: cheia privată a portofelului non-custodial este cea mai mare responsabilitate pe care o ai. Asta înseamnă că nu trebuie să o  pierzi sub nicio formă! Pentru că dacă o faci, îți vei pierde definitiv activele financiare. Nu ai posibilitatea de a reseta parola contului fără cheia privată. Așadar, asigură-te că iei suficiente măsuri de precauție și că păstrezi bine cheia privată și parola portofelului.

Un alt risc al portofelului non-custodial este faptul că altcineva îți poate accesa cheia privată. Dar acest lucru se va întâmpla numai și numai dacă TU o dai! Deci, asigură-te că nu faci asta.

---------------------

Pentru că am început o discuție imersivă despre tipurile de portofele, este timpul să menționăm câteva lucruri și despre portofelele software și hardware. Dar înainte de a arunca o privire mai adâncă asupra caracteristicilor fiecăruia, trebuie să menționăm că niciun portofel, indiferent de tipul acestuia, nu deține de fapt criptomonedele tale, ci deține doar cheia de acces la fondurile pe care le deții în blockchain.

Un portofel software este un program sau o aplicație software care îți oferă acces la blockchain. Se mai numește și portofel hot (hot wallet). Este ca o stocare digitală pentru criptomonede (deține cheia privată) pe care o poți accesa cu ușurință cu telefonul sau calculatorul, printr-o conexiune la Internet. Este cel mai popular tip de portofel, deoarece este foarte convenabil pentru deținătorii de criptomonede. Este ca un cont bancar prin care poți să-ți vezi fondurile și să faci tranzacții. Cu toate acestea, portofelele hot software nu sunt la fel de sigure ca portofelele cold hardware, din cauza conexiunii la Internet pe care o necesită. Portofelele software pot fi împărțite în 3 tipuri: portofele desktop, mobile și web.

De asemenea, putem face distincția dintre portofele hot custodiale și portofele hot non-custodiale. Spre exemplu, Binance sau Coinbase au portofele hot custodiale. Pe de altă parte, Maiar App este un portofel hot non-custodial.

Spre deosebire, un portofel hardware este un dispozitiv portabil offline pe care stochezi cheia privată. Portofelele hardware sunt numite și portofele cold (cold wallet), deoarece nu au nevoie de o conexiune la internet pentru a funcționa. Vei conecta portofelul hardware doar prin USB și Bluetooth la dispozitive conectate la internet, precum calculatorul.

Există o mulțime de portofele hardware din care poți alege, dar cele mai populare sunt ledgerele Nano X și Nano S, care arată ca niște stick-uri. Notă: poți doar stoca cheia privată în ledger, NU și criptomonedele. Nu poți pune sau muta fondurile în ledger, acolo doar păstrezi cheia privată care îți permite să accesezi criptomonedele.

________________________________

Indiferent de tipul de portofel pe care îl alegi pentru a-ți păstra criptomonedele, un lucru este sigur: fraza secretă este cea mai importantă și trebuie păstrată bine. Ai putea-o nota pe o bucată de hârtie. În acest fel, vei fi sigur că nimeni nu îl va hack-ui. 🙂 Dar este posibil ca hârtia să fie foarte ușor distrusă. Așa că îți dăm o alternativă mai bună la aceasta, și anume KryptoDots. Pe placa din oțel inoxidabil KryptoDots, poți codifica și stoca în mod permanent fraza secretă. Ce este ingenios la acest produs este faptul că poți aplica orice algoritm de amestecare/codificare la care te poți gândi pornind de la fraza secretă, astfel încât numai tu să știi cum să extragi informația. Acesta este cel mai sigur mod de a-ți păstra în siguranță fraza secretă, deci și criptomonedele pe care le deții. Citește mai multe despre KryptoDots aici. Și pentru că suntem mândri să anunțăm că aceasta este o invenție Disruptive Digital, oferim reduceri speciale. Alătură-te grupului oficial de telegram https://t.me/kryptodots ❤️

+ Hardware & software wallets and something special in the end

Here you are. You decided to invest in cryptocurrencies, you already purchased some coins, and now you need to store them in a wallet. But what kind of storage should you choose? A custodial exchange wallet or a non-custodial decentralized wallet? Let’s talk about their key points, benefits & drawbacks, and you’ll know by the end of this article which one suits you better.

What is a Custodial Wallet?

The custodial wallet is a digital wallet in which the Private Key is held by a third party, called the custodian. This should be the most important thing you need to remember. You are handing over the responsibility of holding and securing the funds to a third party, rather than taking care of them fully on your own. This way, someone else has control over your funds, while you only need to give permission to send or receive payments. The custodian secures the funds on your behalf and provides backup and security for your assets. The custodian is usually represented by an exchange platform.

What is a Non-Custodial Wallet? 

A Non-Custodial Wallet is a cryptocurrency wallet that only you have control over. A Non-Custodial wallet it’s a decentralized type of wallet that puts you in full control of your funds. Therefore, it also comes with great responsibility. You hold your private key, this time, so no one else can access your funds. This is the greatest thing when it comes to non-custodial wallets. 

Custodial vs non-custodial wallets

Each of the two types of wallets has Pros and Cons. It’s up to you to decide which one is best for you taking into account their features. 

PROs for Custodial Wallets 

When you start purchasing cryptocurrencies at the beginning of the road, you will most likely store your funds in an exchange custodial wallet. It’s somewhat easier because all you have to do is to set up an account and remember a password. On one hand, having a custodial wallet means a stress-free and very convenient way to store your funds at a click away.

One great advantage of custodial wallets is that if you forget your account password and lose access to the wallet, it’s quite easy to request the platform to reset it and restore access to it. Having the wallet backed up by the exchange platform, you don’t need to worry about losing the backup phrase or passwords. 

Another important thing to mention is that, usually, the custodians offer their customers the chance of having zero fees for the transactions within their ecosystem. 

If you decide to store your funds in a custodial wallet, you should take into account choosing a very known and trusted exchange platform which will most likely store your funds in hot/cold wallets, therefore your assets are safe. The provider's main concern should be to ensure the maximum safety of your wallet - from hackers or any other data intruders. 

CONs for Custodial Wallets 

There are also downsides to the Custodial Wallets. They come with risks. 🙂 It’s really important for you to understand that your Private Key is held by a third party. The worst thing that can happen - and, unfortunately, did happen in the past - is to lose your holdings if the exchange platform breaks, gets hacked, or just decides to run with your money. And even if this is most unlikely to happen, they could lock you out of your funds without you knowing about it. This is the reason why Custodial Wallets are considered less secure and less safe than the Non-Custodial ones. 

It’s also about decentralization. You are supposed to have full autonomy over your money, so keeping them in a Custodial Wallet it’s somehow against the greatest goal of holding digital assets that should allow you to be your own bank. 

If you store your funds in a Custodial Wallet on an exchange platform, there is also the risk that the platform can't process the transaction due to the high demand of withdrawing because it lacks liquidity.

Another drawback of the Custodial Wallet might be the necessity to perform a KYC. Therefore, you will have to make an ID verification in order to prove your identity. So we cannot talk about anonymity. 

Even with all of the above, the greatest risk of the Custodial Wallets is represented by the data breach. Having your funds kept by someone else comes with vulnerabilities and security breaches.

Thus, the Custodial Wallets are centralized. They operate on centralized exchanges (CEX) because most of the exchanges offer Custodial Wallets.

PROs for Non-Custodial Wallets 

Let’s move to the Non-Custodial’s PRO’s arguments, now. As we already mentioned, Non-Custodial wallets are great because you have complete control over your wallet, and therefore, your funds. This is the greatest advantage the Non-Custodial Wallet has, thus you can freely make transactions without someone watching every step you take. 

A lot of crypto holders rely on this type of storage because the security is higher and the data breach is very low.

You don’t have to trust a third party to secure your funds on your behalf. Whereas, the whole data will remain only with the wallet holder. You also don’t need to wait for approval from a third party if you want to make a transaction, so you can make instant withdrawals. Of course, every transaction that you make is going to be marked on the chain in real-time, which means that you have direct access to public blockchains. 

If you opt for Non-Custodial wallets, you will have full access to the staking rewards associated with your funds. 

You can even check the last status of your wallet without an Internet connection. But, in order to see your assets in real-time or to make transactions, you have to query the blockchain in real-time, therefore you will need an internet connection.

Another major advantage of Non-Custodial wallets is the fact that you can keep your anonymity if you would like to. That means that you are not bound to go through a KYC process in order to associate the wallet with your identity. 

Depending on your threat model, you can opt for a higher level of security by using at the same time a hot and a paper wallet. A piece of paper that contains keys and QR codes which you can use to facilitate cryptocurrency transactions, is called a paper wallet. It is a cold wallet because it’s not connected to the internet, which makes it more secure than a hot wallet. Another very well-known type of hardware ‘cold’ wallet is Ledger. 

Peer-to-peer (P2P) transactions: if you have a non-custodial wallet, it means that you can join a decentralized exchange (DEX). This comes with plenty of advantages, such as purchasing unlisted coins. You could even participate in lotteries that are held on platforms.

The decentralized exchanges work with these types of Non-Custodial wallets. You can trade your assets by swapping, lending, and farming them. And you are able to do that instantaneously. Sometimes, but depending on the platform, you can do that at insignificant costs. You can deepen the subject by reading more about the Maiar Exchange decentralized investment platform, which was launched last autumn. On the platform, there are a lot of opportunities if you are a crypto investor or have some holdings in your Non-Custodial wallet. 

To sum up, Centralized Exchanges (CEX) work with custodial wallets, and Decentralized Exchanges, such as Maiar Exchange, work with Non-Custodial wallets. Thus, if you want to trade in a CEX, you will have to keep your holdings in a Custodial wallet. But if you want to trade on a DEX, you’ll always be the only owner of your holdings with your Non-Custodial wallet. Even if the exchange platform might encounter problems, you won’t.

CONs for Non-Custodial Wallets 

If you choose to hold your funds in a Non-Custodial Wallet, you take full personal responsibility for your assets. This can be seen as a pro or con, depending on how you look at it. We think that this is one of the strongest pro points about Non-Custodial wallets, but some might not want to assume this responsibility.  

What is really important to note: the Private Key of your Non-Custodial wallet is the greatest duty that you have. That means that you must not lose it! Because if you do, you will lose your financial assets for good. You don’t have the possibility to reset the password of your account without the Private Key. So be sure you take sufficient precautions and keep well your Private Key and the Password of your wallet.

Another risk of the Non-Custodial Wallet is that someone else can access your Private Key. But this will only happen if YOU give it away. So, make sure you don’t.

------

Having such an immersive talk about wallets, it’s time to mention a few things about software and hardware wallets, as well. But before we take a deeper look into each one’s characteristics, we must mention that no wallet, no matter the type of it, actually holds your crypto, but it only holds the key for access to the funds you own in the blockchain.

A software wallet is a software program or app, and it gives you access to the blockchain. It’s also called a hot wallet. It’s like a digital storage for your cryptocurrencies (holds your private key) that you can easily access with your phone or computer, through a connection to the Internet. It’s the most popular type of wallet because it’s very convenient for crypto holders. It’s like a bank account through which you can see your holdings and make transactions. However, hot software wallets are not as secure as the hardware cold wallets, due to the Internet connection it requires. Software wallets can be divided into 3 types: desktop, mobile, and web wallets. 

Also, there could be custodial hot wallets and non-custodial hot wallets. Take, for example, Binance or Coinbase. These are custodial hot wallets. On the other hand, Maiar App is a non-custodial hot wallet.

However, a hardware wallet is an offline, portable device on which you can store your Private Key. The hardware wallets are also called cold wallets because they don’t need an Internet connection in order to operate. You will only connect the hardware wallet via USB and Bluetooth to internet-connected devices, such as your computer. 

There are plenty of hardware wallets for you to choose from, but the most popular ones are the Nano X and Nano S ledgers, which look like sticks. Note: You only store the Private Key on the ledger, NOT your cryptocurrencies. You don’t put any funds on the ledger, you only keep the Private Key that allows you to access your cryptocurrencies. 

________________________________


No matter what type of wallet you choose for holding your cryptocurrencies, one thing is for sure: your Secret Phrase is the most important and it needs to be well kept. You could write it down on a piece of paper. This way you’ll be sure that no one will hack it. 🙂 But the paper is likely to be shredded and easily destroyed. So let us mention a greater alternative to it, the Kryptodots. On the KryptoDots stainless steel plate, you can encode and permanently store your Secret Phrase. What’s ingenious about this product is the fact that you can apply any scrambling/encoding algorithms that you can think of to the Secret Phrase so only you will know how to extract the information. Therefore, this is the most secure way to keep your Secret Phrase safe, thus your cryptocurrencies. Read more about it here. And because we are proud to announce that this is a Disruptive Digital invention, we offer special discounts. Join the official telegram group https://t.me/kryptodots ❤️

Giveaway @DisrDigital

Alegerea unui Staking Provider (agenții de staking) presupune un research și puțin efort din partea fiecăruia. Ar trebui să iei în considerare câteva criterii ca să te asiguri că faci cea mai bună alegere în concordanță cu așteptările și obiectivele tale. Există multe opțiuni când vine vorba de Staking Providers, așa că alege cu atenție înainte de a pune EGLD la stake.

Să începem cu începutul: ce înseamnă termenul de Staking?

În lumea crypto, staking-ul se referă la blocarea unui bun digital prin “punerea la stake“ a acestuia și agrearea faptului că îl vei ține într-un portofel pe o rețea blockchain de tipul Proof-of-Stake (POS). Prin punerea la stake a monedelor tale, vei ajuta la buna funcționare și la securitatea rețelei în care acestea sunt blocate în blockchain-ul respectiv. 

În schimbul ajutorului pe care îl aduc în securizarea rețelei blockchain de tip PoS, participanții care își pun monedele la stake primesc o parte din rewardul pe care rețeaua îl generează sub formă de monede noi. Staking-ul este o parte integrată a mecanismului Proof-of-Stake și reprezintă o alternativă a sistemului Proof-of-Work. De asemenea, este proiectat să mențină securitatea și stabilitatea rețelei pe termen lung. 

Mai simplu spus, dacă deții criptomonede, le poți bloca pentru securizarea blockchainului și vei fi recompensat pentru acest lucru. Pe termen lung, poți câștiga destul de multe monede. Aceasta este una din cele mai ușoare metode prin care poți obține venituri pasive în domeniul criptomonedelor. 

Există 3 moduri prin care poți face staking

Devii un Validator

Creezi un nod cu cel puțin 2500 de EGLD blocați într-un Smart Contract (aceasta este limita minimă cu care poți crea un nod până în momentul lansării fazei 4). Nodurile sunt importante în rețeaua Elrond pentru că ele validează tranzacțiile și asigură eficiența și securitatea rețelei. Nodurile trebuie să ruleze pe servere performante, sigure, fiabile și active 24/7.

Pentru a putea deține un nod, trebuie să deții o cantitate însemnată de EGLD și trebuie să te asiguri ca nodul va fi online 100% din timp, că este instalat pe un server sigur și rulează tot timpul ultima versiune de soft a rețelei. Un nod recent creat nu va produce reward din primul moment. El va fi adăugat într-o listă de așteptare. De reținut că în Faza 3.5, numărul maxim de noduri este de 3200 în întreaga rețea. Astfel, doar atunci când unul din toate aceste noduri va fi închis sau cineva îl retrage din rețea, există posibilitatea ca nodul tău sa devină eligibil pentru a produce reward. 

Dacă validatorul are o performanță scăzută, rețeaua îl va închide, ceea ce înseamnă ca nu va mai putea participa în consensus și nu va mai produce reward. Pentru repunerea în funcțiune a nodului, acesta trebuie făcută o tranzacție sub formă de taxă.

Acest mod de staking este foarte inaccesibil din cauza cantității mari de EGLD necesară. 

Devii un Staking Provider

Pentru a deveni un Staking Provider, vei avea nevoie de 1250 EGLD ca să începi un Smart Contract și pentru a putea accepta staking-ul de la oricine. Un nod va fi adăugat în lista de așteptare odată ce cantitatea stake-uită ajunge la 2500 EGLD (1250 EGLD de la Smart Contractul inițial + 1250 de la staking-ul exterior). De reținut că cei 1250 EGLD inițiali sunt blocați ca garanție de către rețea și nu pot fi anulați până în momentul în care toate fondurile delegatorilor sunt retrase, iar Smart Contractul inițial este închis.

De asemenea, va trebui să creezi și gestionezi noduri în același mod ca un validator și va trebui să gestionezi Smart Contractul sistemului de delegare.

Având în vedere că și acest tip de staking este inaccesibil pentru majoritatea lumii și, în plus, nu este atât de ușor să menții nodurile în funcțiune fără ceva cunoștințe tehnice și fără o supraveghere constantă a acestora, poți lua în considerare a doua metodă de staking, care este mult mai accesibilă.

Pune EGLD la stake cu ajutorul unui Staking Provider

În acest mod, vei avea posibilitatea să delegi monedele pe care le deții către operatporii nodurilor care sunt deja eligibile și către validatori profesioniști (Staking Providers), care acceptă delegări. Ei se vor ocupa de toate aspectele tehnice pe care le implică procesul de staking, motiv pentru care validatorii percep o taxă, în general un anumit procent din reward-ul generat.

Cantitatea minimă pe care o poți delega către un Staking Provider este de 1 EGLD. Astfel, staking-ul devine accesibil pentru toată lumea. 

Ce trebuie să ai în vedere în momentul în care te decizi să alegi un Staking Provider

Știm că, de obicei, se face referire la denumirea de “agenție de staking”, însă noi îi vom spune în continuare “Staking Provider”, întrucât aceasta este denumirea corectă.

Există câteva puncte cheie de care să ții cont:

Alte informații importante pe care trebuie să le ai în vedere

Staking-ul este non custodial. Nimeni nu are acces la fondurile tale

Asta înseamnă că orice provider ai alege pentru staking, aceasta nu va avea acces la fondurile sau la cheia ta privată. De asemenea, providerul nu are niciun control sau influență asupra fondurilor tale. Procesul de staking va rula într-un mod securizat, printr-un Smart Contract, folosind aplicația Maiar sau Web Wallet-ul Elrond. Providerul operează partea tehnică astfel încât tu să nu ai niciun stres. În schimb, va opri o taxă, care este deja inclusă în APR-ul afișat în aplicația Maiar sau Web Wallet-ul Elrond. 

Oricine poate face staking prin aplicația Maiar sau Web Wallet-ul Elrond.

Top-up-ul și lista de așteptare

Sistemul este gândit în așa fel încât un Staking Provider să poată deschide un nod cu o cantitate inițială de 1250 EGLD (valabil doar pentru faza 3.5) și să poată primi EGLD delegați de oricine. În momentul în care suma de 2500 EGLD a fost atinsă, nodul devine activ și intră în lista de așteptare. Monedele care intră în nod peste cele 2500, vor fi calculate ca și top-up. Când suma de EGLD ajunge la 5000, poate fi activat un al doilea nod, dacă providerul dorește să aibă mai multe noduri. Acesta va intra, la rândul lui, în lista de așteptare, sau providerul poate alege ca cei 2500 EGLD să rămână top-up pe nodul care deja este în lista de așteptare. Și acest proces poate continua în aceeași manieră pentru următoarele noduri. Trebuie avut în vedere că pentru fiecare EGLD care este pus la stake într-un nod care se află în lista de așteptare, nod care nu produce reward, APR ul este diminuat semnificativ.

Staking Providers cu limită sau fără limită pentru delegare

Orice staking provider ar trebui să păstreze o anumită cantitate de EGLD ca și top-up pentru a putea opera nodurile în siguranță. Top-up-ul va funcționa ca o rezervă. În cazul în care un delegator decide să-și retragă fondurile din delegare, agenția trebuie să aibă îndeajuns EGLD în stake, astfel încât să nu piardă nodul / nodurile.

Agențiile care au limită de delegare nu vor mai putea accepta fondurile altor delegatori, odată atinsă limita. Acestea impun această limită pentru a menține un APR mai ridicat prin păstrarea unui top-up mai scăzut. 

În cazul agențiilor care nu au limită de delegare, APR-ul poate să scadă în cazul în care cantitatea delegată crește. APR-ul aferent top-up-ului este mai mic, astfel sistemul încurajează providerii să deschidă mai multe noduri, fapt ce contribuie la realizarea unei rețele mai puternice și mai sigure. Totuși, începând cu faza 3.5, APR-ul aferent top-up-ului și cel de bază au fost ajutate pentru a nu mai exista o diferență prea mare, ajutând astfel providerii mici de staking să poată prinde din urmă providerii de top, astfel contribuind la descentralizarea rețelei.

Primii 2500 EGLD depuși într-un singur nod sunt luați în considerare pentru calculul APR-ului de bază. Pentru monedele care sunt top-up peste cei 2500 EGLD, se calculează APR-ul aferent top-up-ului.

După cum poți observa, există un echilibru pe care orice staking providere ar trebui să îl păstreze respectând modelul de business ales, alegând să ofere o cantitate limitată pentru top-up sau să funcționeze fără limită de top-up.

Trebuie să ai totuși în vedere că APR-ul rețelei este variabil, depinzând de cantitatea totală de EGLD care se află în stake și de cantitatea de EGLD emisă anual în raport cu volumul de tranzacții. Raportul corect este explicat în rândurile următoare:

APR-ul pe care îl oferă agențiile este strâns legat de APR-ul pe care îl generează rețeaua și, de asemenea, de strategia pe care o abordează fiecare provider. 

Susține descentralizarea

Gândind pe termen lung, fiecare dintre noi ar trebui să aibă descentralizarea ca prim scop. Descentralizarea este principiul fundamental al blockchain-ului. Fără descentralizare, blockchain-ul își pierde scopul. Asta înseamnă că încurajăm pe oricine să aleagă staking providers mai mici și de încredere. Informează-te singur pentru a afla care este agenția / staking providerul ce îndeplinește pe deplin nevoile și obiectivele tale. 

Acum poți fi sigur că știi ce să ai în vedere și să verifici atunci când vrei să alegi un Staking Provider. De asemenea, ai aflat și că staking-ul este non-custodial. Chiar dacă alegi un provider rău intenționat, fiind un serviciu non-custodial, acesta nu are acces la fondurile tale. Singurul lucru pe care îl poți pierde, este să fii nevoit să aștepți 10 zile pentru a-ți retrage fondurile din stake. 

Dacă ai cititi până aici și nu mai ești un începător în staking, ori dacă te simți pregătit să treci la nivelul următor, poți face staking devenind, la rândul tău, un Staking Provider. Îți poți upgrada abilitățile în IT și te poți alătura echipei de validatori. 

Orice alegere pe care o faci în privința unui Staking Provider, trebuie mai întâi documentată.

Choosing a Staking Provider comes with quite an effort and research. You should consider a few criteria to make sure you make the best choice in accordance with your expectations and objectives. There are many options when it comes to staking providers (SP), so choose wisely before you stake your EGLD 

First things first: what is Staking?

In the cryptocurrency world, staking refers to “locking up” a digital asset by “staking” it, agreeing to hold it in a wallet on a Proof-of-Stake (PoS) blockchain network. By agreeing to stake some or all of your holdings, you help ensure that the blockchain on which the assets are staked, operates correctly and securely. 

In exchange for helping to secure a PoS blockchain network, participants who stake their coins receive a share in the block reward in the form of newly minted coins. Staking is an integral part of a Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism and is designed as an alternative to Proof-of-Work that maintains the long-term security and reliability of a protocol.

Simply put, if you own some cryptocurrencies, you can “lock” them for securing the blockchain and get rewards in return. So, in the long run, you can earn a lot of coins. This is one of the easiest ways to have a passive income from staking crypto. 

There are 3 ways of staking 

You become a Validator

You create a node with at least 2500 EGLD locked in a system SmartContract (this is the minimum limit for creating a node until phase 4). The nodes are important for the Elrond network because they validate the transactions and they assure the efficiency and security of the network. The nodes are required to run on secure, reliable, and high-performing servers 24/7. 

In order to stake a node, you need to have a significant amount of EGLD and you need to assure the nodes have 100% uptime, are installed on very secure servers, and run the latest software version on the mainnet. A freshly stacked node is not producing rewards immediately. It is added to a queue. Note that in staking Phase 3.5 there is a maximum of 3200 nodes in the entire network, so only when a node from these 3200 becomes jailed, or someone unstakes a node, there is the possibility that your node can become eligible.  

If a validator has poor performance, the network will jail it, which means that it will no longer be able to participate in consensus, nor will it produce rewards. The node must be unjailed before it can resume its role as a validator.

This way of staking is highly unaffordable for most people due to the pretty high amount of EGLD needed.

You become a Staking-as-a-Service Provider

To become an SP you’ll need 1250 EGLD to start a smart contract and be able to accept staking from anyone. A node will be added to the queue once the staked sum reaches 2500 EGLD (1250 EGLD from initial SC + 1250 from outside staking). Note that the initial 1250 EGLD are locked as a network warranty and can’t be unstaked until all the delegators' funds are withdrawn and the initial SC is closed.

You will also need to run nodes in the same manner as a Validator + you’ll need to manage the Delegation System Smart Contract.

As this way of staking is still unaffordable for most people, and it’s not as easy to maintain the nodes without some technical background experience and constant efforts, you may consider the third way of staking which is the most accessible one.

You can stake your EGLD with a staking provider

This way, you are able to delegate your tokens to existing nodes operators and professional validators (staking providers) who accept delegations. They take care of the technical aspect of the staking process, which is the reason why the platform charges a fee - usually a percentage of the staking rewards. 

The minimum amount of eGold that you can stake to any staking provider is 1 EGLD. Thus, it is accessible to everyone.  

Now, what you should take into account when choosing a Staking Provider

We know that usually, you may refer to it as “a staking agency” but we choose to call it “Staking Provider”, as this is the correct naming. 

There are a few key points:

Other key info you need to know

Staking is non-custodial. No one has access to your funds.

That means that no Staking Provider you choose to stake your digital assets with will have access to your funds or to your private key. Also, the provider has no control or influence over the funds. The staking process will run securely through a smart contract using the Maiar app or Elrond web wallet. The Staking Provider operates the technical part so that you can be stress-free from it. The charge for that is the SP (staking provider) service fee which is already included in the APR displayed in the Maiar app or on the Elrond Web Wallet.

The staking can be done by anyone through the Maiar app or Elrond Web Wallet.

The top-up and the queue list

The system is done in a way that a Staking Provider can start with an initial fund of 1250 EGLD (valid for Phase 3.5) and be open to accepting staking from anyone. When the amount of 2500 EGLD is reached, the first node becomes active and enters the queue list. As more EGLD enters in the contract, this EGLD will become top-up. When the amount of 5000 EGLD is reached, the second node could be activated if the SP wishes to activate more nodes (entering the queue list) or can remain as a top-up if the SP doesn't wish to activate more nodes. And this process can continue in the same way for the following nodes. It is worth mentioning that for every EGLD that is staked on a queue node that stake doesn’t produce reward therefore the SP’s APR is significantly diminished. 

Capped vs uncapped Staking Providers

Any Staking Provider should maintain some top-up in order to safely operate their service. The top-up acts as a buffer - in case some users unstake their funds - the Staking Provider should have enough stake not to lose nodes.

The Staking Providers that have capped their staking don’t accept any more staking from other EGLD holders once their cap has been reached. They do this in order to maintain a relatively higher APR for the delegators by keeping a lower top-up per node.

For the Staking Providers that go with an unlimited cap, the APR can go down if more and more users stake their coins, because the Top Up APR comes with a small penalty to incentivize SP to care for more nodes thus contributing to a stronger and more secure network. However, since Phase 3.5 the Top Up APR and Base APR have been adjusted not to make such a big difference, helping the small SPs to catch up with the rest of the top SPs, helping the network decentralization.

The first 2500 staked EGLD to a single node is considered Base Stake, what is extra is considered Top Up stake.

As you can see, there’s a fine equilibrium that any Staking Provider should be able to achieve respecting his own business model by choosing the right amount of top-up per node or going uncapped.

It must be borne in mind that the network APR is a variable thing, depending on the total network stake and on the yearly issuance percentage/transactions volume. So the correlation is as follows:

The Staking Providers APR is tightly correlated with the network APR and also with each provider's interest and strategy.

Helping the decentralization

Thinking long term, any of us should have decentralization as our first goal because this guarantees us a fundamental and essential principle of the blockchain. Without this, the blockchain no longer makes sense. This means we encourage anyone to stake with small and trusted/reliable Staking Providers. DYOR (Do Your Own Research) to find out the SP that meets your needs. 

All of these being said, you can be sure that now you know what to check when choosing a staking provider. Also, you found out that staking is non-custodial, even if you stake with a rogue SP, being a non-custodial service no one has access to your funds. All the damage that can be done is just the waiting time for the unstake period (10 days).

If you read so far and you are not a beginner anymore, not new in staking / or when you feel ready and are up for a bigger challenge there is always the next level: Staking-as-a-Service Provider. You can upgrade your IT skills and join the trailblazers: the validators’ team. 

Any choice that you make on the staking provider must be documented, first. 

Există mai multe modalități de a obține venituri pasive cu ajutorul tehnologiei blockchain. În acest articol „de bază”, vom vorbi despre elementele fundamentale ale staking-ului. De asemenea, veți afla de ce investiția în eGold este o idee grozavă.

În primul rând, hai să explicăm câțiva termeni. Ce înseamnă blockchain?

Blockchain - este un registru digital transparent și imuabil al tranzacțiilor și activelor. Este duplicat și distribuit în întreaga rețea de calculatoare care fac parte dintr-un blockchain.

Tehnologia blockchain este valoroasă deoarece are aplicabilitate în multe industrii. Iată câteva dintre acestea pe care le considerăm interesante:

Practic, orice tranzacție care trebuie să fie privată, dar transparentă, care ar putea fi necesară și audibilă, poate fi realizată prin tehnologia blockchain fără o interacțiune a unei terți parte, fără taxe și fără spațiu pentru fraudă.

Urmărirea și înregistrarea tranzacțiilor nu mai reprezintă un blocaj

Un registru digital precum blockchain-ul este foarte util în multe industrii, dar poate el să fie scalat pentru întreaga lume astfel încât să folosească această tehnologie?

Criptomoneda istorică ce este conectată la blockchain și care, datorită faimei și interesului pieței, a devenit „principala” utilizare a blockchain-ului în ochii multora este Bitcoin. Am spus „istorică” pentru că a fost prima adoptată la scală largă, dar și pentru că este considerată ca fiind depășită, deoarece folosește sistemul „proof-of-work”. Acest lucru înseamnă că toate tranzacțiile și urmărirea activelor din blockchain-ul Bitcoin se realizează folosind calculatoare puternice pentru rezolvarea problemelor - acest proces se numește „minerit”. Odată ce problema este rezolvată și un „miner” are „dovada muncii” pentru aceasta, el câștigă Bitcoin. „Dovada muncii” nu este scalabilă, iar calculatoarele implicate necesită cantități imense de energie. Acest lucru îl face nesustenabil pe termen lung. Mecanismul a fost ingenios acum 10 ani, dar acum nu justifică amprenta de CO2 pe care o generează, având în vedere numărul tot mai mare de tranzacții. Putem spune că Bitcoin este un proof of concept. 

Gândindu-ne la viitor, dezvoltatorii au creat o metodă mai scalabilă și mai ecologică, numită „proof-of-stake”, care calculează recompensa pe baza monedelor deținute de un validator.

Proof-of-stake este o abordare colaborativă care împarte recompensa între validatori, în timp ce proof-of-work este o abordare de genul „câștigătorul ia totul”, care are mai puțin impact în ceea ce privește dezvoltarea rețelei și creșterea în general. Proof-of-stake face tranzacțiile mai rapide și este nevoie de mai puțină energie a calculatoarelor, deci și mai puțină energie electrică. Astfel, proof-of-stake este viitorul.

Cum poți câștiga bani din asta fără să fii nevoit să minezi monedele?

Minarea

În goana după aur americană, căutătorii de aur au început cu o lopată simplă. Odată ce aurul a devenit rar, au fost nevoiți să folosească instrumente mai avansate. Se spune că cei care s-au îmbogățit cu adevărat în acele zile au fost producătorii de lopată și de blugi. Comparației poate îi lipsește creativitatea, dar săparea pentru Bitcoin a trecut printr-o cronologie similară: la început putea fi folosit un calculator obișnuit, dar odată ce deficitul de monede a crescut și problemele matematice au devenit mai dificil de rezolvat, în timp ce numărul tranzacțiilor a crescut, minerii au avut nevoie de calculatoare mai puternice, special concepute în acest scop. Acum este prea scump să te mai alături grupului de mineri Bitcoin și comunitatea este exclusivistă.

Împrumutul

La fel ca în cazul monedelor clasice, criptomonedele pot fi și ele cumpărate și împrumutate, iar debitorii plătesc dobânzi. De exemplu, platforma BlockFi acționează ca o piață (deci are rol intermediar), iar rata dobânzii pentru Bitcoin este de 8%. Prin împrumut, se evită volatilitatea pieței criptografice și se poate obține venit pasiv.

Unele criptomonede plătesc, de asemenea, recompense (versiunea blockchain a dividendelor clasice), cum ar fi Tezos, VeChain, NEO și Cosmos - prin intermediul platformei Coinbase. Plata recompenselor este mică, dar constantă.

Staking 

Dacă deții criptomonede care funcționează pe baza algoritmului proof of stake, îți poți pune la stake monedele. Aceasta este o altă formă de împrumut, dar nu ai nevoie de debitori sau de o terță parte. Pui la stake monedele în rețea pentru a securiza rețeaua și pentru a valida tranzacțiile. Vei primi recompense în monede suplimentare din rețea. Cu cât pui la stake mai mult, cu atât primești mai multe monede.

Staking-ul este o modalitate REALĂ de a obține venit pasiv dintre minerit, împrumut sau staking. Odată ce pui la stake monedele, nu trebuie să mai investești timp, energie sau orice tip de efort în gestionarea acestora.

Există profituri? 

Staking-ul este la fel de profitabil ca și mineritul sau trading-ul, minus risc. Desigur, este important să alegi înțelept moneda pe care o pui la stake. Ar trebui să fie una care are inflația și volatilitatea reduse și are o infrastructură blockchain durabilă, proiecte pe termen lung etc. Multe criptomonede PoS (care operează pe proof of stake) sunt disponibile pentru staking în prezent - de exemplu: Titan, DASH, Tezos, EOS.io etc. 

Noi vă recomandăm Elrond / eGold și puteți citi mai departe pentru a afla de ce.

Ce trebuie să verifici la o monedă înainte de a începe staking-ul

Iată 4 lucruri importante de luat în considerare atunci când alegi monedele în care investești și pui la stake:

  1. Aprovizionare limitată - asigurați-vă că există o aprovizionare maximă a monedei și, astfel, piața este limitată. Acest lucru asigură o cerere sănătoasă și o creștere a prețului pe termen lung.
  2. Utilizare reală - criptomoneda pe care o alegi ar trebui să aibă o utilizare practică, precum ar fi utilizarea de către companiile din industriile pe care le-am dat ca exemple la începutul articolului, sau altele similare. Există multe monede care nu au fost create având în vedere un obiectiv practic.
  3. Oamenii din spate - asigură-te că echipa este implicată și compania este de încredere, care dorește să pună o bază pe termen lung.
  4. Ecosistem construit în jurul monedei - de exemplu Elrond a investit în construirea aplicației Maiar, Maiar Exchange și multe alte funcții care vor urma (de exemplu, împrumuturile, Maiar Launchpad, NFT-uri, etc.). Alte monede sunt axate pe elemente specifice, nu pe construirea unui ecosistem.

De ce să pui la stake EGLD

Iată ce credem noi, la Disruptive Digital - staking provider oficial Elrond, cu o experiență de succes în staking-ul eGold: „Profitabilitatea pentru stakingul EGLD variază între 12% și 17%, în funcție de numărul celor care au pus la stake. Asta pe termen scurt. Pe termen lung, modelul economic este deflaționist, ceea ce înseamnă că vor intra mai puține monede în rețea în fiecare an.

Există însă o „chichiță”. Dacă taxa generată de proiectele derulate în rețea depășește inflația - adică numărul de monede generate de rețea este acoperit din taxe - atunci rețeaua devine auto-sustenabilă iar capitalizarea va rămâne la un nivel inferior decât cel propus.

De exemplu, acum există aproximativ 19,5 milioane de EGLD (27 iulie 2021). În fiecare an, un anumit procent din EGLD este introdus în rețea. Să presupunem că peste 2 ani vor exista suficiente proiecte care vor genera suficiente taxe, iar inflația va fi 0.

Apoi, EGLD-ul existent poate rămâne la, să zicem 25 de milioane, și nu va crește atât timp cât taxele acoperă inflația respectivă. Revenind la profitabilitate - denumit APR (rata procentuală anuală) - dacă EGLD-ul generat din taxe va fi într-un volum mai mare decât inflația, atunci APR-ul poate crește fără limită. Este în acest fel deoarece toate veniturile din taxele generate în rețea vor merge la validatori minus 10%, care este comisionul pentru dezvoltare al Fundației Elrond. " - Daniel Sîrbu, fondator și CEO, Disruptive Digital